Secure.

Business.

Chat.

Get Rolo Beta
(coming July 2020)

ทดลองใช้งาน
ROLO BETA

ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับ

BlackBerry ปลอดภัย
บนทุกแพลตฟอร์ม

ไม่ว่าจะใช้งานผ่าน iPhone, Android, Windows, Mac หรือ Linux ข้อความใน Rolo ทั้งหมดของคุณจะปลอดภัยด้วย ระบบการเข้ารหัสแบบ End-to-End encrypted (E2EE) ที่รับรองโดย BlackBerry เทคโนโลยีที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้เชี่ยวชาญและรัฐบาลมาเป็นเวลาหลายสิบปี

เพิ่มความโปร่งใสใน ธุรกิจของคุณ

ตรวจสอบข้อมูลการสื่อสารทางธุรกิจของคุณย้อนหลังได้นานถึง 5 ปี ป้องกันการสูญหายและการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับด้วยฟีเจอร์แอดวานซ์แอดมิน

แชทและโทรอย่างสะดวกและง่ายดาย

ไม่ว่าจะส่งข้อความ ส่งไฟล์ โทร หรือ วิดีโอคอลหารายชื่อผู้ติดต่อทางธุรกิจของคุณก็ทำได้ง่ายๆ เพียงคลิ๊กเดียว Rolo ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการใช้งานที่คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Rolo
คุณสมบัติความปลอดภัย
เริ่มต้นใช้งาน Rolo

Rolo ใช้งานได้ฟรี!